תמיכה
הרבנים

רבים מהרבנים שלנו מספרים איך גם הם מבצעים את מצוות הנטילה עם נטלה מנחושת במשך שנים וחולקים סיפורים של ישועות וניסים שהם ראו דרך שימוש בנטלה מנחושת.

בעזרת אישור ותמיכה מהרבנים שלנו אנחנו גאים שיש לנו את ההזדמנות להחזיר את המודעות לסגולות של שימוש בנטלה העשויה 100% נחושת טהורה.

מצווה לחיים

מצווה זו טעמה באה להביא את האדם לנקיון רוחני מטומאה שצבר בעיקר בלילה כשנשמתו מסתלקת ממנו כידוע בדברי חז"ל "שינה אחד מששים למיתה" ועיקר הטומאה בידיים ובציפורניים.

מילות שבח לנטילה

רבים שהתמידו בקיום מצווה זו מעידים שבתוך זמן קצר זכו לשפע גדול, שינויי והארה רוחנית.

שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א״ברכה והצלחה״
וביקש מנכדו מיד להטביל את הנטלה בלי ברכה.


הרב מרדכי שיינברגר שליט״א"זה הידור וזה מביא ברכה"


עוד שבחים המרבנים שלנו

״יהיה הצלחה גדולה, אני נוטל בנטלת נחושת."

"מברך וממליץ בחום רב, אשריכם שזכיתם לזכות את עם ישראל"

"אתם מתעסקים בדבר הכי חשוב לעם ישראל - הטהרה"

"יש בנחושת תועלות רבות, וראוי ונכון שכל יהודי ייטול דווקא בנחושת"

"זה באמת אור גדול שזכיתם להפיץ בדור הזה לעם ישראל"

"עכשיו אני מתחיל ליטול ידיים באמת, זה הספל ששובר את הפסל"

נטילה מאושרת על ידי:

שר התורה גר״ח קנייבסקי שליט״א
הרב מרדכי שיינברגר שליט״א
הרה״ג בניהו שמואלי שליט״א
הרב יגאל כהן שליט״א
הרב מרדכי שריקי שליט״א
הרב פנחס כהן שליט״א
הרב אליהו נטף שליט״א

נטלה היא מתנה נפלאה לכל אירוע. המתנה האולטימטיבית לפסח הקרוב. ועל ידי כך גם מצוות נטילה. נחזיר עטרה ליושנה נחזור ונשתמש כולנו בכלי נחושת טהורה לנטילת ידיים ונקיים את המצווה בהידור ובשמחה.

למד עוד על היתרונות הרוחניים, מיסטיים והבריאותיים של נטלה מנחושת טהורה.