האם ידעת שקיום מצוות נטילה על ידי נטלה מנחושת טהורה מביא שפע לחייך?

נטילה
טוהרה
מתחילה כאן


הנחושת ניחנת וידועה בסגולות רבות הטמונות בה, ומסוגלת לשפע רוחני וגשמי לפרנסה, רפואה, פריון וכמובן לטהרה. מצוות נטילת ידיים ניתנה מפי הגבורה למשה עבור עבודת הכהנים במשכן ובבית המקדש, ולאחר מכן תקנו חז”ל (אחד משבע מצוות דרבנן) לעם ישראל שיטלו ידיהם כחלק מרכזי וחשוב בחייו של האדם בטהרתו לעבודת בוראו. במשך כל הדורות עם ישראל השתמש בכלי נחושת לנטילת ידיים. בעשורים האחרונים החלו לייצר נטלות מחומרים זולים ונגישים כגון נירוסטה, פלסטיק, פיברגלאס, וכו’

וכך נשכחו נטלות הנחושת שהיו מקובלות בעם ישראל. עכשיו זאת ההזדמנות שלנו להחזיר בחזרה! נטלה העשויה מ-100% נחושת טהורה. נטילה עשויה 100% נחושת טהורה.

נטילה. מתנה לחיים. מצווה לחיים. טוהרה מתחילה כאן.

ניתן להזמין חריטה מותאמת אישית

"נטילה"
היא המתנה
המושלמת לכל
אירוע

לשבת
הזאת

תן מתנה
!לחיים

מתנה לחיים

נטילה היא מתנה נפלאה לכל אירוע. המתנה האולטימטיבית לשבת הקרוב.

ניתן להזמין חריטה בהזמנה אישית!

רכוש עכשיו

הנחושת כשלעצמה מטהרת.

ועל ידי כך גם מצוות נטילה.

האם ידעת?נחזיר עטרה ליושנה נחזור ונשתמש כולנו בכלי נחושת טהורה לנטילת ידיים ונקיים את המצווה בהידור ובשמחה.

למד עוד

נחושת בעבור
הדורות

במשך כל הדורות עם ישראל השתמש בכלי נחושת לנטילת ידיים. עתה ננסה להבין במעט את טיבה ושרשה הרוחני וסגולותיה בעיקר על פי מקורות מתורתנו הקדושה.

בזיו הזהר וספרי מקובלים מצאנו

"שכסף מורה על חסד. וזהב על גבורה. ונחשת על רחמים".

שלמה המלך

בבית המקדש עשה את "ים שלמה" (מקווה מים גדול על גבי שנים עשר פרים) כולו מנחושת. מלאכים א׳: ז׳:כב׳

נחש הנחשת

משה עשה הנחש נחושת כדי לרפאות עם ישראל מהמגפה. הזהר מסביר, מה הטעם שעשה משה את הנחש מנחשת? הוא משום שנחשת תליה במקום החיים, כי נחשת הוא סוד תפארת.

ראה מקורות

אלמנטים
של נטילה

נטילה היא יותר מרק מוצר לנטילת ידיים, נטילה היא כלי רוחני שממלא את חייך בשפע. הנחושת ניחנת וידועה בסגולות רבות הטמונות בה,

לפי התורה וקבלה, נחושת מסוגלת לשפע רוחני וגשמי, לפרנסה, רפואה, פריון וכמובן לטהרה.

למד עוד

רבנים וגדולי הדור שנוטלים בנטלת הנחושת הטהורה שלנו

קיום מצווה זו מביא אור גדול ויכולת לקבל עליו עול מלכות שמים, עול תורה ומצוות וקדושה למשך כל היום. רבים שהתמידו בקיום מצווה זו מעידים שבתוך זמן קצר זכו לשפע גדול, שינויי והארה רוחנית.